banner

Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Veerman ICT kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Veerman ICT en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Veerman ICT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Wettelijke grondslagen
Veerman ICT verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Bewaren gegevens
Veerman ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Werving
Veerman ICT gebruikt haar website ook als wervingsinstrument, u kunt tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Veerman ICT uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruikt:
• voor wervings- en selectiedoeleinden binnen Veerman ICT;
• voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Veerman ICT u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;
• in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door Veerman ICT niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

Delen met derden
Veerman ICT verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan brengen we u altijd op de hoogte.

Websitebezoeken
Op de website van Veerman ICT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses m.b.t. bezoek- en klikgedrag op de website. Veerman ICT gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Websitestatistieken
Veerman ICT maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Veerman ICT te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Veerman ICT heeft hier geen invloed op.

Veerman ICT heeft Google geen toestemming gegeven om via Veerman ICT verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@veermanict.nl. Veerman ICT zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Veerman ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Veerman ICT maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Veerman ICT verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons via info@veermanict.nl.
Contactgegevens

Veerman ICT B.V.
Badhuisstraat 18,
4703BH Roosendaal
0165 56 19 53
info@veermanict.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.